slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8 slajd 9 slajd 10 slajd 11 slajd 12

Rys historyczny

zjęcie z 1935
Zdjęcie pamiątkowe chóru i orkiestry dętej z Kwiatkowic - 1935r.

Kwiatkowicka Orkiestra Dęta powstała po I Wojnie Światowej w 1918 roku.
Józef Łochowski, Romuald Łochowski, Piotr Ciechowski, Wojciech Janas i Wawrzyn Jędrzejczak dali pierwszy koncert, na własnych instrumentach obok Kościoła w Kwiatkowicach, wykonując m.in. marsz "Spod topoli". Zarobione pieniądze przeznaczyli na zakup trzech instrumentów.
Pierwszym dyrygentem ówczesnej orkiestry był Pan Józef Łochowski. W owym czasie orkiestra dawała koncerty i obsługiwała uroczystości regionalne.
W 1938 roku opiekę na orkiestra przejął Pan Kazimierz Woszczyński.


zjęcie z 22 listopada 1948
Zdjęcie pamiątkowe chóru i orkiestry dętej z Kwiatkowic - 22 listopada 1948r.

W okresie okupacji orkiestra zawiesiła swa działalność, aby wznowić ją po odzyskaniu niepodległości. Kolejnymi dyrygentami byli - Pan Kopacki, a następnie Pan Zygmunt Pietrzak.


Sztandar Chóru i Orkiestry z 1979 roku. Sztandar Chóru i Orkiestry z 1979 roku.
Sztandar - dar dla Orkiestry i Chóru Śpiewaczego im. św. Cecylii z 1979 roku.

Orkiestra długo nie mogła znaleźć stałego miejsca do ćwiczeń. W czasie istnienia Domu Kultury w Kwiatkowicach, to właśnie tam odbywały się próby.

Pierwsze popisy kwiatkowickiej orkiestry
Dobroń 1987r.XII Przegląd Powiatowy Sędziejowice 2011
XII Przegląd Powiatowy Sędziejowice 2011

W grudniu 1984 roku, po reaktywacji orkiestry dyrygentury podjął się Pan prof. Albin Gajęcki foto.
Powołano także zarząd w składzie:


Próby orkiestry odbywały się w budynku Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach a jej skład w marcu 1985 roku prentował sie następująco:


W grudniu 2005 roku dyrygenturę przejął Pan Dariusz Kossakowski. Zaowocowało to zmianą repertuaru orkiestry (który dotychczas składał się w przeważającej części z prostych czeskich marszy oraz walczyków) na bardziej rozrywkowy.

Marzec 2012 roku - na miejsce od kilku lat nie istniejącego zarządu ustanowiony zostaje nowy w składzie:


Od 1 marca 2012 roku orkiestra podlega pod Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, którego dyrektorem został mianowany Roman Frank.

Orkiestra czynnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach strażackich, gminnych oraz parafialnych na terenie gminy Wodzierady a także poza nią.
Możemy pochwalić się zajmowaniem czołowych miejsc w przeglądach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki OSP w Sieradzu i Polski Związek Chórów i Orkiestr w Łodzi oraz udziałem w Międzywojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych w Dębnie i Sandomierzu. Od 1991 roku uczestniczymy w Spotkaniach Kulturalnych Orkiestr Dętych OSP.

Skład zespołu wciąż się zmienia, przybywają nowi muzycy, niektórzy rezygnują. Przeciętnie orkiestra liczy 30-35 osób. Obecnie próby odbywają się w odnowionej sali strażnicy OSP Kwiatkowice.Zdjęcie orkiestry dętej z Kwiatkowic z 2013r
Zdjęcie orkiestry na tle odnowionej strażnicy OSP - czerwiec 2013r.
fot. Jakub Grabowski


Bieżące wydatki Orkiestry finansowane są ze środków Rady Gminy w Wodzieradach www.wodzierady.pl


Strona prywatna.

copyright © 2006 - 2018 Bartłomiej Bucholc
wszelkie prawa zastrzeżone
Domena i serwer, na którym umieszczona jest witryna utrzymywane są ze środków prywatnych.

Uwagi:

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi co do zawartości lub funkcjonowania witryny - przekaż je administratorowi za pomocą formularza kontaktowego